សហគ្រាសហ្គូដហៀលកម្ពុជា ជាក្រុមហ៊ុនផ្នែកលក់ និងចែកចាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេស សិង្ហបុរី និងបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្ដិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣ មកដល់បច្ចុប្បន្ន។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជា បុគ្គលិកឃ្លាំង ចំនួន០២នាក់សម្រាប់ទីតាំងនៅ ភ្នំពេញ ដោយមានផ្ដល់ជូននូវប្រាក់បៀវត្សសមរម្យ និងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត ។

ភារ:កិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវ​

  • លើកដាក់ និងរៀបចំទំនិញក្នុងឃ្លាំង
  • ចូលរួមរាប់ស្ដុកទំនិញប្រចាំខែ
  • ការងារផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ និងចាត់ចែងពីប្រធានផ្នែក

លក្ខណ:សម្បត្តិត្រូវការ

  • អាចអាន និងសរសេរភាសាខ្មែរបាន
  • មិនចាំបាច់មានបទពិសោធន៍ការងារក៏អាចធ្វើបាន
  • មានកាយសម្បទាមាំមួន និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារ
  • ភាពស្មោះត្រង់​ទំនាក់ទំនងល្អ និងអាចធ្វើការជាក្រុម។ 

បេក្ខជន​ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍​ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់អាសយដ្ឋានខាងក្រោម ៖

អាសយដ្ខានៈ ផ្ទះលេខ២១៤-២១៨, មហាវិថីព្រះសីហនុ, សង្កាត់បឹងកេងកង ២, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទការិយាល័យទៈ  (855) 23 217 888 / 889 / 890

ទូរស័ព្ទៈ       (855) 011555937 / 069 705 688

អ៊ីម៉ែលៈ       recruitment@goodhill.com.kh

គេហទំព័រៈ    www.goodhill.com.kh

Apply Now